Návšteva kostola

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Oficiálne otvorenie kostola

Kostol je možné navštíviť v čase oficiálneho otvorenia:

Deň v čase v čase
Pondelok - sobota 06:50 - 07:35 17:30 - 19:00
Nedeľa, prikázané sviatky 07:30 - 12:00 17:30 - 19:00

Mimoriadne otvorenie kostola

Kostol je možné sprístupniť len pre skupiny, ktoré chcú sláviť sv. omšu (teda v skupine je kňaz, ktorý sa pred slávením musí preukázať Celebretom). Toto otvorenie je potrebné dohodnúť si emailom v dostatočnom časovom predstihu.