Sobášne ohlášky

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Dňa 03.02.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Tomáš Kovaľ z farnosti Humenné, Bratislava a Magdaléna Dolná z farnosti Partizánske . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 10.02.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Andrej Filip z farnosti Krupina, Bratislava a Anna Čunderlíková z farnosti Krupina, Bratislava . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 10.02.2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Štefan Zajíček z farnosti xxx a Hana Križmová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.