Sobášne ohlášky

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Dňa 28.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Peter Tamaškovič z farnosti Bratislava a Petra Kardošová z farnosti Bratislava. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 28.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Mikulecký Michal z farnosti Bratislava a Kovačičová Iveta z farnosti Bratislava . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.


Dňa 11.11.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Dávid Horváth z farnosti a Daniela Mihoková z farnosti . Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.