Oznamy

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

3. nedeľa v cezročnom období

od 22. 1. 2018 do 28. 1. 2018

  • Do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosím, aby ste tento úmysel zahŕňali do svojich modlitieb.

  • V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod.  sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

  • Milí priatelia cirkevných škôl,iste už viete, že Okresný úrad v Bratislave začal svojím rozhodnutím z 19. 12. 2017 likvidovať cirkevné osemročné gymnáziá.Do tohto procesu vstúpili aj rodičia detí daných škôl, ktorí okrem iných aktivít začali s petíciou proti diskriminácii cirkevného školstva: http://www.citizengo.org/sk/sc/147493-peticia-proti-disrkiminacii-cirkevneho-skolstva