Oznamy

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

29. nedeľa v cezročnom období

od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017

  • Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach sa uskutoční zbierka na potreby katolíckych misií. Všetkým podporovateľom misijných záujmov Cirkvi vyslovujeme Pán Boh odmeň!

  • V mariánskom mesiaci október sa modlievame svätý ruženec: v pondelok až sobotu o 6:30 hod.  a v nedeľu o 7:30 hod.  (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k  sv. ruženca aj v rodinách.

  • Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny. Spomienku na zomrelé nenarodené deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4 eurá) alebo plastovom (1 euro) prevedení si môžete zakúpiť v strede kostola pri novinách.

  • Z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času si posunieme hodinky na 2:00 stredoeurópskeho času.