Termíny zapisovania úmyslov

Farnosť sv. Alžbety v Bratislave

Zapísať úmysel, na ktorý bude obetovaná sv. omša, môžete v nasledujúcich termínoch po rannej a večernej svätej omši v sakristii kostola:

Deň zápisu Na mesiace
01.12.2017 január, február
01.02.2017 marec, apríl
03.04.2017 máj, jún
01.06.2017 júl, august
01.08.2017 september, október
02.10.2017 november, december